تاریخچه آلانیا

 

تاریخچه آلانیا

دوره ی کورسیموم

بین سالهای ٢٢۴-١١٨ قبل از میلاد تمام کیلیکیه مورد هجوم آنتیکوس بزرگ قرار گرفت.
تنها کورسیموم (نام #آلانیا در آن زمان) توانست استقلالش را حفظ کند، زیرا محاصره و فتح این شهر بسیار مشکل بود.
آنها بسیار پیشرفته شدند که میتوانستند بطور چالش برانگیزی با پادشاهی سوریه مخالفت کنند.
آنها پس از آن به دریا روانه شدند و آغاز به دزدی دریایی و کسب درآمد نمودند.
در آن زمان در حالی که کورسیموم دوران استقلالش را داشت، همچنین تحت تاثیر تمدن یونان قرار گرفت.
برای مثال میتوان به گلدان های فالوس در قلعه ی #سیدرا در نزدیکی منطقه #کارگیجاک آلانیا و دیگر کلیساها اشاره کرد.

کورسیموم برای همسایگانش مکانی با وحشت گسترده تبدیل شد که در دستان کاپیتان دزد دریایی به نام تریفون بود.
او علاوه بر این مردمش را مجبور کرد تا بین #قلعه_آلانیا و #قلعه_احمدک دیواری بسازند تا قدرت بیشتری بدست آورد.
او از #غار_دزدان_دریایی برای انبار کردن کالاهایی که میدزدید استفاده میکرد.

بنابر یک داستان مردمش بین #غار_داملاتاش و شهر دریانوردی میکردند و قلعه ی آلانیا را بصورت جزیره درآوردند.

ابن بابی تاریخدان ایرانی قرن ١٣ میگوید :”او یک سنگر آهنین و یک قلعه نظامی شگفت انگیز داشت. آنها شجاعت رفتن تا خط ساحلی امپراطوری روم را داشتند، تا از ثروتمندان خسارت بگیرند و دختران افراد مشور را بدزدند و آنها را مجبور به پرداخت پول کنند. به دلیل این وضعیت کسی نمیتوانست به دریای #مدیترانه برود و شهر روم مشکلات بزرگی در تامین غذا داشت.”

در سال ١٢٩ قبل از میلاد، آنتیکوس جنگی را علیه آنها آغاز کرد تا این مشکلات را از بین ببرد و این کاپیتان وحشی را شکست دهد.
در این دوره دزدان دریایی دوباره قدرت گرفتند و گسترش وحشت در مدیترانه را آغاز کردند.

امپراطوری روم، آنتیکوس را با قدرت گسترده ای مامور کرد تا پیروزی را تضمین کند. اگرچه آنتیکوس مرزهای این امپراطوری را گسترش داد، دزدان دریایی تلاش کردند تا قدرتشان را احیا کنند و به غارت شهرها و روستاهای ساحلی امپراطوری روم ادامه دادند.
دزدان دریایی دختر آنتیکوس را ربودند.
این اتفاق امپراطوری روم را به خشم آورد.

امپراطوری روم تصور میکرد که این ربودن ها و باج خواهی ها باید پایان یابد و اینبار به پومئوس، یکی از قدرتمندترین فرماندهان ارتش، ماموریت داد.

این فرمانده، دزدان دریایی را با حمله های بیرحمانه اش از دریا و زمین ریشه کن کرد.
دزدان دریایی دیگر نتوانستند قدرتشان را بدست آورند.
امپراطوری روم که مالکیت تمامی منطقه را داشت، اداره ی سیسیلیا را پس از مرگ سزار به آنتونیوس داد.

زمانیکه #کلئوپاترا، ملکه ی مصر، که به دلیل زیباییش مشهور بود، در حال گردش در مدیترانه بود، با آنتونیوس دیدار کرد.
آنها عاشق هم شدند و با یکدیگر ازدواج کردند.
آنتونیوس قلعه ی شهر آماکسیا را به عنوان هدیه ی ازدواج به کلئوپاترا داد.
کلئوپاترا به خدمتکاران و سربازان خودش دستور داد که چوب سدر و درختان کاج را جمع آوری کنند و برای ساختن کشتی ارتش او به مصر ببرند.
اوکتاویوس، رقیب او در روم، به دلیل موقعیت کلئوپاترا عصبانی شد و جنگی را آغاز کرد.
در آن زمان آنتونیوس و کلئوپاترا در یونان بودند.
آنها زیر حمله های اوکتاویوس آنجا را ترک کردند و برای نجات از مرگ فرار کردند.
اوکتاویوس آنها را تا آلکساندریا تعقیب نمود. آنها فهمیدند که اسیر خواهند شد.
و پس از آن ابتدا آنتونیوس و سپس کلئوپاترا دست به خودکشی زدند. کلئوپاترا نیش مار به سینه اش زد و خودش را کشت.

ساختمان ها و دیگر مکانهایی که در حین کشتن دزدان دریایی ویران شدند، توسط مردم روم بازسازی شدند.

کورسیموم تا قرن هفتم پس از میلاد یک شهر مهم باقی ماند، اما پس از این تاریخ با حمله ی عرب ها مهمتر شد.

این شهر در زمان امپراطوری بیزانس به نام کولونوروس به معنای کوه زیبا نامیده شد.
نام پیشین آن که کورسیموم نام داشت به نام پرنده ای اروپایی است.
این پرنده ها تقریبا روی درختان، تیرک ها یا بالای کابل ها لانه میکنند.
گونه ی در حال انقراض آن هنوز در منطقه ی #کستل و #محمودلار وجود دارد.

شهرهای کوچک در این منطقه آرام آرام قدرتشان را از دست دادند و شهرهای کورسیموم، آماکسیا، لائرتی، سیبیرا، یوتاپ و سیدرا یکی یکی